nábor uzavřen |
| nábor uzavřen

Guilda
Guilda
Ranky
Ranky
Raidy
Raidy
Loot
Loot

Officer (neboli zástupce GuM)

 • pomáhá řešit vzniklé problémy
 • podílí se na rozhodování týkající se budoucnosti a chodu guildy
 • podílí se na náboru nových členů
Support
 • podílí se na rozhodování týkající se budoucnosti a chodu guildy
 • má přidělenou zvláštní funkci, která se může od ostatních supportů lišit (fórum, banka, raid leader)
Hell Driver
 • člen guildy, který ochotně chodí raidy a pomáhá kdykoliv je potřeba
 • člen guildy, který se účastnil 4 po sobě jdoucích raidů (nejaktuálnější content)
 • opravy z guild banky
Driver
 • člen gildy, který již prokázal svoje schopnosti už jako trial
 • zučatní se raidů, nemá jich všat za sebou tolik jako Hell Driver nebo nechodí pravidelně
Trial
 • nový člen guildy který je ve zkušební době
 • má 4 týdny na to ukázat se na 50% raidů zapsaných v kaledáři
Alt
 • sekundární postava, kterou může mít jakýkoliv člen guildy
 • jejich počet není omezen
 • alt má povolen vstupu do raidu až po získání max. možného equipu na main postavě (main spec)
 • člen guildy se vždy musí dotázat aktuálního raid leadra, zda si může alta do raidu vzít
 • pokud bude člen guildy požádán, aby šel za main postavu, udělá to bez zbytečných připomínek
 • pokud je to pro dannou situaci vhodné (raid support), může RL požádat člena raidu o přidání se do raidu za alt postavu
Mutlá uklízečka
 • zavádějící název, z něhož neplyne žádné uklízení
 • člen s tímto rankem by se měl vážne zamyslet nad svým činnem, který ho do této situace dostal
Innactive Driver
 • hráč, který se již aktivně nezůčastní raidů ani jiných in-game akcí
 • pokud se neobjeví delší dobu online, může se stát že, mu budou z guildy vyhozeni alti